ไม้ยืนต้น (Tree)

ข้อมูลทั่วไป

     ลักษณะของต้นไม้ที่มีลักษณะต้นสูงใหญ่มีกิ่งก้านบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน 5 เมตรและมีรากแก้วที่ช่วยในการค้ำจุน ไม้ยืนต้นมีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ไม้ยืนต้นมีคุณสมบัติเด่นในการให้ร่มเงาและความร่มรื่นสร้างความสบายให้กับผู้ที่อยู่ใต้ร่มไม้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

     ไม้ประเภทนี้มีลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ มีลำต้นหลัก ตั้งตรง ต้นเดียวแล้วจึงแตกกิ่งก้านบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุยืนยาวหลายปี เช่น สน เต็ง รัง แดง สัก ประดู่ นนทรี จามจุรี มะขาม ไม้ยืนต้น คือต้นไม้ที่มีลำต้นเดี่ยว ทอดสูง มีกิ่งก้านใบอยู่ตอนบนหรืออยู่ตั้งแต่กลางลำต้นขึ้นไป มีคุณสมบัติเด่นในการให้ร่มเงาและความร่มรื่น ทั้งนี้การแบ่งประเภทของไม้ยืนต้นขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้นั้น ๆ หรือแบ่งตามความสูงได้ 3 ขนาด คือ สูง กลาง และต่ำ ต้นไม้นั้นมีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ขนาดกลางมีตวามสูง 10 เมตรลงมา และขนาดต่ำคือ 5 เมตรลงมา

การขยายพันธุ์

ไม้พุ่มหรือไม้กอ ส่วนใหญ่มักจะทำการขยายพันธุ์ด้วยการ
  - การปักชำ